Liity & lahjoita

Sinuiksi ry:n tavoite on edistää paikallisesti ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumista etenkin seksuaalisen suuntautumisen, seksin, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun osalta sekä vaikuttaa yhteiskuntaan ja yleiseen asenne- ja mielipideilmastoon rakentavassa hengessä. 
Voit tutustua lisää Sinuksi ryn toimintaan täältä

Maksamalla Pirkanmaan SETA – Sinuiksi ry:n jäsenmaksun vuodelle 2024 tuet järjestön toimintaa ja pääset osalliseksi jäseneduista. Jäsenrekisterimme on uusiutunut ja jäsenkortti on pääasiassa sähköinen. Jäsenrekisteristä vastaa Seta ry, joka on hankkinut jäsenjärjestöjen käyttöön FloMembers-järjestelmän, jonka kuvauksen löydät täältä

  • Normaali jäsenmaksu: 20 €
  • Alennettu jäsenmaksu: 10 € (opiskelijat, työttömät, eläkeläiset, varus- ja siviilipalvelushenkilöt, vähävaraiset jne.)
  • Kannatusjäsenyys 100 € (järjestöt, yritykset ja yhteisöt)

Lue jäseneduista täältä

Mikäli sinulla ei esimerkiksi ole mahdollisuutta käyttää sähköistä jäsenkorttia tai haluatte liittyä kannatus/yritysjäseneksi, ottakaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen taloudenhoitaja(at)pirkanmaanseta.fi

Kerätyt varat käytetään Sinuksi ry:n ihmisoikeustyöhön, koulutustoimintaan, vertaistukitoimintaa, yhteisölliseen viestintään, viestintään, nuorisotyöhön sekä muuhun yhdenvertaisuutta edistävään toimintaan ja palveluihin. Varoilla järjestetään vertaistuellisia ryhmiä, teemallisia työpajoja ja tapahtumia.