Yhdenvertaisuussitoumus

Manse Pride -viikolla haluamme tehdä tutuksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeihin perustuvaa yhdenvertaisuussitoumusta.

Sitoumus on keino luoda tietoisesti turvallisempia tiloja, tapahtumia ja kohtaamisia kaikissa ihmisten välisissä tilanteissa. Yhdenvertaisuussitoumus ei saa olla tyhjä lupaus, vaan se tulee perustua sisäistettyyn pyrkimykseen kohdata kaikki huomaavaisesti, kohteliaasti ja sensitiivisesti, mistään syrjintäperusteesta huolimatta.

Kaikilta Manse Pride -viikkoon osallistuvilta toimijoilta ja ohjelmien tekijöiltä edellytetään omia käytäntöjä yhdenvertaisuussitoumuksesta ja turvallisemman tilan ohjeista.

Tutustu:

Sinuiksi ry – Yhdenvertaisuussitoumus

Tampereen kaupunki – Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Turvallisempien tapahtumien periaatteet (THL)

Oheisessa kuvassa on esimerkki Sinuiksi ry:n ryhmissä ja tapaamisissa käytetystä yhdenvertaisuussitoumuksesta, joka täydentää yhdistyksen tarkempia ohjeita turvallisemmasta tilasta.

Teksti: Yhdenvertaisuussitoumus. Olet tervetullut juuri itsenäsi - sellaisena kuin olet! Näissä tiloissa noudatetaan Suomessa voimassaolevia yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeja. Ne on säädetty takaamaan jokaisen turvallisuus ja koskemattomuus riippumatta syntyperästä, etnisestä taustasta, iästä, sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta, terveydentilasta tai sairaudesta; poliittisesta, uskonnollisesta tai kulttuurisesta taustasta; kansalaisuudesta, elämänkatsomuksesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, vammaisuudesta, kielestä, perhemuodosta, sosiaalisesta tai taloudellisesta asemasta tai muusta tekijästä. Minkäänlainen henkilöön kohdistuva kiusaaminen ei ole sallittua ja kaikkeen syrjintään puututaan aina. Kohdatessasi syrjintää tai nähdessäsi, että jotakuta kiusataan, ole yhteydessä vastuuhenkilöömme:
Sitoumukseen kirjoitetaan häirintäyhdyshenkilön yhteystiedot.